Poprzez skorzystanie z pomocy w założeniu IKP w Punkcie Elektronicznej Obsługi Pacjenta znajdującego się bezpośrednio w NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o., przy ul. Głównej 4
Wszelkie informacje dostępne są pod nr tel.: 74 649 46 52
od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14

Przejdź do Internetowego konta pacjenta