NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o.

ul. Główna 4, 58-309 Wałbrzych

Punkt Obsługi Pacjenta:
tel. 74 649-46-50
Rejestracja internistyczna:
tel. 74 886-86-24, tel. 74 886-86-23

 

  • Sekretariat: 74 886 86 38, sekretariat@przychodnia-pgora.pl
  • Kadry: 74 886 86 35, kadry@przychodnia-pgora.pl
  • Księgowość: 74 886 86 34, ksiegowosc@przychodnia-pgora.pl
  • Dział Sprzedaży Usług Medycznych: 74 886 86 39, kontakt@przychodnia-pgora.pl
  • Fax: 74 886 86 32

Informacje o NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o.

NIP 886-24-91-750, REGON 891059256
numer rachunku bankowego: PKO BP 54 1020 5095 0000 5302 0150 7094

Zarejestrowana pod nr KRS 0000064559 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.

Kapitał Zakładowy: 105 000 zł