KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA oraz dla OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA (OSOBA TRZECIA) O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INF DLA PACJENTA

KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH monitoring wizyjny

MONITORING

REGULAMIN TELEPORAD

REGULAMIN TELEPORAD

KLAZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY I CELACH KONTAKTOWYCH (DLA OSÓB KONTAKTOWYCH)

Klauzula_informacyjna_dla_osób_kontkatowych

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH