1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA oraz dla OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA (OSOBA TRZECIA) O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DO.T PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁNIAMI PODEJMOWANYMI W CELU ZAPOBIEGANIA. PRZCIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA WIRUSA SARS-CO-V-2

3. KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH monitoring wizyjny

4. Regulamin teleporad

Regulamin teleporad

5. KLAUZULA INFORMACYJNA – przetwarzanie danych osobowych w celach nawiązania współpracy i celach kontaktowych (dla osób kontaktowych)

Klauzula_informacyjna_dla_osób_kontkatowych