System Zarządzania Jakością


W 2018 roku NZOZ Przychodnia „Piaskowa Góra” Sp. z o.o. wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015

Certyfikat Zarządzania JakościąW 2014 roku NZOZ Przychodnia „Piaskowa Góra” Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Certyfikacja obejmowała: Świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, fizjoterapii, stomatologii, diagnostyki i promocji zdrowia.