Promocja Zdrowia w NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra sp. z o.o.

Zapraszamy na prowadzone aktualnie bezpłatne akcje profilaktyczne :

  • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (POCHP). Informacje pod numerem telefonu: 74 886-86-21 w godzinach 9:00-13:00.
  • Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK). Informacje dodatkowe pod numerem telefonu: 74 886-86-21 w godzinach 9:00-13:00. – dotyczy pacjentów zadeklarowanych w naszej przychodni.
  • Program profilaktyki raka szyjki macicy. Informacje dodatkowe pod numerem telefonu: 74 886-86-27 w godzinach 9:00-13:00.

Zapraszamy na prowadzone aktualnie odpłatne akcje profilaktyczne :

  • Program wczesnego wykrywania raka sutka u kobiet poniżej 50 roku życia. Informacje dodatkowe pod numerem telefonu: 841-66-54 w. 240 w godzinach 9:00-13:00.