Zaświadczenia i orzeczenia

Jesteśmy placówką w której możesz otrzymać następujące orzeczenia i zaświadczenia:

  • orzeczenie do celów sanitarnych z wpisem do książeczki
  • orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy( dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe)
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji, celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych.
  • zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla celów podjęcia pracy za granicą( wydane w języku polskim)
  • zaświadczenie do PZU, Urzędu Skarbowego