Historia NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o.

Przychodnia rozpoczęła swoją działalność jako Miejska Przychodnia Obwodowa nr 2. Uruchomiona została 15 listopada 1968 roku. Działalnością obejmowała dzielnice: Piaskową Górę, Szczawienko, Lubiechów, Książ, Poniatów, oraz dzielnicę Podzamcze do chwili uruchomienia Przychodni w tej dzielnicy.

W roku 1973 Miejska Przychodnia Obwodowa nr 2 została włączona do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu zmieniając nazwę na Przychodnie Rejonową nr 1.

W 1993 roku Przychodnia weszła w skład Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i zatrudniała wówczas 165 pracowników .

W 1999 roku rozpoczęto działania mające na celu odłączenie się od ZZOZ w Wałbrzychu i usamodzielnienie.

Od roku 2000 rozpoczęła działalność NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o.

Za nadrzędny cel działalności spółka uznała poprawę jakości wykonywanych usług, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Informacje o NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o.

NIP 886-24-91-750, REGON 891059256, numer rachunku bankowego: 35 1240 1952 1111 0000 2550 0495

Zarejestrowana pod nr KRS 0000064559 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.

Kapitał Zakładowy: 105 000 zł