Zakres świadczeń

NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o. świadczy usługi w ramach umowy z NFZ.

Ponadto wykonujemy usługi komercyjne – zapraszamy do korzystania z naszych poradni i gabinetów:

Poradnia Ogólna

porada w poradni ogólnej
porada w poradni dziecięcej

Wydawanie zaświadczeń i orzeczeń

orzeczenie do celów sanitarnych z wpisem do książeczki
orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy - dotyczy stanowiska pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji, celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych
zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla celów podjęcia pracy za granicą (wyd. w języku polskim)
zaświadczenie między innymi do PZU, Urzędu Skarbowego

Gabinet zabiegowy

iniekcja domięśniowa
iniekcja dożylna

Gabinet EKG

badanie EKG
badanie spirometryczne

Poradnia Chirurgiczna

porada chirurgiczna
usunięcie zmiany skórnej z badaniem histopatologicznym

Poradnia Ginekologiczno-położnicza

porada ginekologiczna
porada ginekologiczna z USG
USG macicy, piersi
cytologia
krioterapia szyjki macicy

Poradnia Stomatologiczna

badania profilaktyczne, konsultacje lekarza
usunięcie zęba
usunięcie zęba z dłutowaniem
leczenie zapalenia zębodołu
zacementowanie korony, usunięcie korony
znieczulenie
usunięcie kamienia nazębnego
opatrunek czasowy
leczenie kanałowe - ząb jednokorzeniowy
leczenie kanałowe - ząb wielokorzeniowy
leczenie zgorzeli - 1 wizyta, wypełnienie jednego kanału
wypełnienie tymczasowe zęba
leczenie chorób błon śluzowych
nacięcie ropnia

Poradnia Rehabilitacji

diadynamic
tens
trabert
prądy Kotza
jonoforeza
galwanizacja
sollux lub ir
magnetronik
ultradzwięki
fonoforeza
stymulacja
bioptron
interdyn
laseroterapia
masaż suchy częściowy
krioterapia
ćwiczenia 15"
ćwiczenia 30"
masaż wirowy kończyn dolnych
masaż wirowy kończyn górnych

Gabinet Medycyny Pracy

badania wstępne dla pracowników
badania okresowe
badania kierowców kat.B

Poradnia Okulistyczna

porada okulistyczna
badanie Fisona u noworodków
płukanie dróg łzowych, sondowanie, gradówka
usunięcie szwów skórnych na powiece
zółtaki - zmiany na powiece
nadmiar skóry powiek
pojedyńcze zmiany małe na powiece
pojedyńcze zmiany duże na powiece z założeniem i zdjęciem szwów
pole widzenia

Poradnia Neurologiczna

porada neurologiczna

Poradnia Ortopedyczna

porada ortopedyczna

Poradnia Dermatologiczna

porada dermatologiczna
testy alergiczne

Indywidualna Praktyka Lekarza Laryngologa

porada laryngologiczna
porada foniatryczna
badanie „Bera”
otoemisja
audiogram
tympanometria
videostroboskopia

Medycyna Sądowa

konsultacja w poradni medycyny sądowej