Wszelką pomoc medyczną w tym dniu zabezpiecza Gabinet Nocnej i Świątecznej Pomocy. Na terenie miasta Wałbrzycha funkcjonują dwa gabinety Nocnej i Świątecznej pomocy zlokalizowane przy:

  • Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego (ul. Sokołowskiego 4)
  • Specjalistycznym Szpitalu Ginekologicznym um. E. Biernackiego (ul. Paderewskiego 10)