UWAGA!


Zarząd NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” informuje, że w związku z
możliwością rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wprowadzeniem na
terenie Polski Stanu Zagrożenia Epidemicznego od dnia 16 marca 2020r.
zmienia się harmonogram realizacji świadczeń medycznych.

Zmienia się harmonogram pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz
wszystkich poradni specjalistycznych (Ambulatoryjna Opieka
Specjalistyczna), Stomatologii, Działu Fizjoterapii.

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmuje stany zagrożenia życia
oraz wprowadza możliwość kontaktu z lekarzem prowadzącym w formie
Teleporady oraz uzyskania recepty zaocznie.

Telefon kontaktowy: 74 886 86 23, 74 886 86 24

Zarząd NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o. o.