Informacje formalne dotyczące przetwarzania danych osobowych w NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra sp. z o.o.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe w NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra sp. z o.o.
Aktualne informacje na ten temat znajdziesz zawsze w menu „Informator dla pacjenta” » Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.