Poradnia Endokrynologiczna

NZOZ Przychodnia „Piaskowa Góra” Sp. z o.o. informuje, że w związku z brakiem możliwości zapewnienia niezbędnej kadry lekarskiej w poradni endokrynologicznej, Zarząd placówki zmuszony jest czasowo zawiesić działalność poradni. 

Jednocześnie informujemy, że do Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu zostało złożone stosowne pismo zgłaszające fakt zawieszenia działalności poradni.

O kolejnych krokach dotyczących zmian organizacyjnych związanych z działalnością poradni endokrynologicznej będziemy niezwłocznie informować wszystkich pacjentów.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 74 886 86 12 lub 74 649 46 12 

W przypadku pilnej potrzeby konsultacji istniej możliwość jej realizacji w poradni endokrynologicznej w :

Przychodni Specjalistycznej R i W Śliwa S.J.
58-316 Wałbrzych
ul. Grodzka 73

Informujemy, że można  pozyskać kserokopię dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w tutejszej poradni endokrynologicznej.